KULÜP

Tüzük Tadil Adımlarımız Hakkında Üyelerimize Çağrı ve Bilgilendirme

17 Kasım 2022 Perşembe 11:40

26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu” ile spor kulüpleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescili edilerek kulüplere tüzel kişilik kazandırılmıştır.
 
Söz konusu kanun ile önemli bir spor endüstrisi gerçeğine vurgu yapılarak spor kulüplerinin dernek statüsünde varlıklarını sürdürmelerinin sektör gerçekleriyle bağdaşmadığı tespiti yapılarak spor kulüplerinin farklı bir yasal düzenlemeye tabi tutulması sağlandı.
 
Bu düzenleme, spor kulüplerinin kendine özgü yapısına uygun organlarının gelir ve gider yönetiminin, mali mekanizmalarının, tesisi ve işletme organizasyonunun, hesap ve borçlanma denetimlerinin de gözden geçirilmesini gerektirmiştir.
 
Mevcut düzenleme hem spor faaliyetinde bulunmak üzere bir spor kulübüne bağlı şekilde hem de spor kulübünden ayrı olarak spor anonim şirketi kurulabilmesine imkan getirmektedir.
 
Bu adımlarla ‘sporda şirketleşmenin ve kurumsallaşmanın’ yasal çerçevesi oluşturulmuştur.
 
Bu çerçeve içerisinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin etkin bir şekilde denetlenebilmesi için denetim mekanizmaları kurulmuş, beyanname verme yükümlülüğü ile bütçe ve harcama ilkeleri de getirilmiştir.
 
Öte yandan spor kulüplerinin yansı sıra spor federasyonlarına ilişkin de düzenlemeler getirilmiş, toplantı ve karar yeter sayıları yöneticilerin hukuki ve cezai sorumlulukları gibi konularda adımlar atılmıştır.
 
Tüm bu gelişme ve değişimler doğrultusunda;
 
Kulübümüzün Tüzüğünün şeffaf, modern, çoğulcu demokrasi temelli, sade ve anlaşılır bir metin ile getirilen mali ve hukuki kriterlerle uyumlu teknik gereksinimleri karşılayan bir metin olması için süregelen Tüzük tadil çalışmalarımıza hız kazandırdık.

 
Mümkün olabilecek en kısa süre içerisinde "Tüzük Tadil Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızı" gerçekleştirmeyi planlamaktayız.
 
Bu noktada vurgulamak isteriz ki;
 
Amacımız, değerli üyelerimizin destek ve fikirlerini alarak, görüş alışverişleri yaparak tüzük metnimizi çağın gereklerine ve güncel mevzuatın kurallarına uygun şekilde nihai haline getirmek ve Kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılayan bir metin ortaya çıkarmaktır. 
 
Bu çerçevede; değerli üyelerimizin kıymetli görüşleri büyük önem arz etmekte olup, bu konuda önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız görüşmelerden ayrıca Kulübümüze destek olmak, tüzük hakkında fikirlerini paylaşmak isteyen üyelerimizden, görüş ve önerilerini tuzuk@fenerbahce.org mail adresimize iletmelerini önemle rica ederiz.
 
Bu süreçte gösterecekleri destekler için şimdiden her bir üyemize teşekkür ederiz.