KULÜP

Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam mali konular hakkında açıklamalarda bulundu

27 Nisan 2019 Cumartesi 14:09 Son Güncellenme Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:55

Yüksek Divan Kurulu Toplantısında söz alan Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam, Kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi.

Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam, “Son toplantıda da sizlere bahsetmiştim; ‘tüzüğümüzün 19/c maddesi gereğince yönetim kurulu 3 unsuru içine alan yani; konsolide, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) ve bağımsız denetimden geçmiş bir rapor sunmak durumunda.’ demiştim. Bu rakamlar ve bunların ayrılmaz bir parçası olan bilanço ve diğer tablolar hazırlandı. Ufak tefek eksiklikleri var. Onları Mali Genel Kurul’a yetiştireceğiz. Başkanımızın tercihi nedeniyle ilk defa gördüğünüz konsolide gelir/gider tablosunu 2017 - 2018 yılları itibarıyla sizlere burada sunuyorum. 2017 senesinin gelir - gider tablosu denetlenmiş değil, bilançosu denetlenmiş. 2018 sonu itibarıyla bilanço denetlenmiş ve 2 yıl arasında -teknik bir durum bu- gelir ve gider tabloları denetlenmiş. 2018 senesi de tamamen ful denetimden geçmiş rakamlar. 2017 senesinde toplam gelirlerimizin 763 milyon, giderlerimizin 1 milyar 34 milyon ve faaliyet zararının da 271 milyon zarar olduğunu görüyorsunuz. Buna finansman giderlerini ve vergi giderlerini eklediğiniz zaman 598 milyon dönem zararı var 2017 senesi sonu itibarıyla. Bu rakamlara bir ilave daha yapmam gerekiyor; giderler olan 1 milyar 34 milyon ile finansman giderleri olan 318 milyonu topladığınız zaman 1 milyar 350 milyon gibi bir gideri var bu kulübün. Bunun karşılığında 763 milyon yani yarısı kadar da geliri var. Böyle bir yapının zarar etmemesi zaten söz konusu değil. Bu zararlar ne şekilde finanse edilmiş? Geçmiş yıllarda çok yüksek maliyetle elde edilen bir takım banka kredileri veya factoring kredileriyle günü kurtarma amacıyla finanse edilerek gelinmiş. 2018 senesine geldiğimizde gelirler rakamının 763 milyondan 1 milyar 269 milyona çıktığını görüyorsunuz. 2018 senesine esasında iki parçada bakmak lazım. Bir 5 aylık seçimli genel kurula kadar olan dönem. Bir de ondan sonra yeni yönetimin devraldığı 7 aylık bir dönem var. Burada o ayrımı daha yalın gözüksün diye daha yapamadık. Ama ilk 5 aylık dönemde bir önceki seneden gelen aynı yapı devam etti. Fakat biz 2018 haziran ayından itibaren geldikten sonra gelir rakamlarında 763’ten 1 milyar 269 milyona çıkan bir artış görüyorsunuz.
Buradaki artışın temel nedenleri stat gelirlerindeki artış. Başkanımızın da bahsettiği gibi sponsorluk ve reklam gelirlerindeki artış, Fenerium satışlarındaki artış. Birkaç oyuncusunun satılmasıyla elde edilen bonservis artışları. UEFA gelirleri ve stopaj gelirleri gibi kalemler var. Bağış gelirleri de Başkanımızın yapmış olduğu kişisel hibesi 242 milyon, o günkü kurlarla 50 milyon dolara, kişisel bağış.

Gelirler bir önceki senenin iki katına çıktı, faaliyetler kar elde etti.  Finansman giderleri ise iki katını geçti

Toplam gelirlerin 1.5 milyara geldiği görüyorsunuz. Aşağı yukarı bir önceki senenin iki katı. Giderlerimizde enflasyon, kur artışları nedeniyle 1 milyardan, 1.4 milyara gelmiş. Dikkatinizi çekmek istediğim yer bir önceki sene 271 milyon olan faaliyet zararı, 2018 senesinde ilk defa kar elde ediliyor. 82 milyon. Geçmiş dönemlerden gelen yüklü krediler, borçlar olmasa idi biz bu seneyi faaliyette kar elde etmiş olarak kapatacaktık. Finansman giderleri ise, yüklü borçlar, kur yükselişi ve faizler le birlikte 318 milyondan 642 milyona çıktı. İki katından fazla. Bununda nedeni finansal giderlerimizin büyük kısmının döviz cinsinden olması ve artan kurlar. Bu doğrultuda faizlerinde yükselmesi. Toplam sene sonu zararı 559 milyon ama bundan daha fazla finansman giderimiz var. Finansman giderimiz olmasa kulüp yürüyebilecek. Esas içinde bulunduğumuz, Başkanımızın da bahsettiği gibi ekonomik özgürlük, finansal özgürlük, finansal bağımsızlık konularını daha önceden takip etmelerimiz sonucu zaten bu noktalara geleceğini aşağı yukarı ama bu kadar görmüyorduk. Ama çok sıkıntıda olduğunu biliyorduk. Bu tabloda ilk defa Fenerbahçe yönetimi tarafından, bu tablo tüzük hükümlerine uygun olarak ilk defa size sunuyor. İlk defa görüyorsunuz. Burada tüm kulübü görüyorsunuz, sadece derneği değil.”

Basın Fotoğrafları