KULÜP

Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam mali konular hakkında açıklamalarda bulundu

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:28

Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda Kulübün mali durumu hakkında bilgiler verdi.
 
Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam, “Bir önceki mali tablolarımız henüz hazır olmadığı için sizlere sunum yapamamıştık. Ben ilk 6 aylık durumumuzla ilgili görüşlerimiz, rakamları sizlere aktaracağım. Biraz da gelecekle ilgili bazı düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağım.
 
Öncelikle 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla karşılaştırmalı mali tabloları aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz bilançolar aktif ve pasif olarak oluşuyor. Aktiflerimizde yani varlıklarımızda çok büyük bir değişiklik yok. O nedenle sadece bu bölümde size borçlarımızla ve yükümlülüklerimizle ilgili olarak durumumuzu sundum. Burada 2 bölüm var; Türk Lirası ve Euro üzerinden anlatılan bilançomuz. Hem Türk Lirası hem döviz olarak vermemizin nedeni şu; borçlarımızın büyük bir kısmının döviz cinsinden olması. Sadece Türk Lirası olarak belirtildiği zaman çok anlam ifade etmiyor çünkü Türk Liramız enflasyon, yükselen faizler ve kur hareketleri nedeniyle çok oynuyor. O yüzden Türk Lirası’ndaki değişiklikler  gerçek durumumuzu göstermiyor çünkü borç ve yükümlülük dediğimiz zaman sonunda TL bazında ödüyoruz. O açıdan borçlarımızın döviz olarak aktarılması çok daha önemli. Ben burada ikisini bir arada vereceğim. Türk Lirası olarak baktığınız zaman yönetimimiz devraldığında 3.2 milyar civarında olan toplam borçlarımız şimdi 3.7’ye geliyor Türk Lirası bazında. Öz kaynaklarımız, birikmiş zararlarımız 1.8 milyardan 2.2 milyara çıkmış Türk Lirası bazında. Net kaynaklarımız da 1.3’ten 1.5’e gelmiş. Enflasyon, faiz ve kur rakamlarını dikkate aldığınız zaman yüzde 10-15’ler civarında bir hareket. Tüm gelişmelerin altında borçlarımızın ve yükümlülüklerimizin artması. Onu da en isabetli şekilde döviz bilançomuzda görüyoruz. Burada finansal borçlarımız bir önceki seneyle karşılaştırıldığında 347 milyon Euro’dan 319 milyon Euro’ya inmiş durumda. Ticari borçlarımızda küçük bir artış var. Ertelenmiş gelirleri gelir olarak aldığımızda henüz gelir olarak gelişmeyen teknik bir konu, o kadar önemli değil. Yani nakit çıkışı gerektiren borçlar değil. Diğer borç ve yükümlülüklerimiz de 157 milyondan 134 milyon Euro’ya inmiş. Baktığınız zaman bir önceki yıl yönetimi devraldığımız zaman 612 milyon Euro olan borçlarımız ve yükümlülüklerimiz 568 milyon Euro’ya indi ama bu olumlu gelişmeye rağmen yine de bünyemizle karılaştırıldığında çok yüksek bir borç yüküyle karşı karşıyayız.
 
İkinci bölümde bu sene için genel kurulumuzda onaylamış olduğunuz bütçemiz ve ona karşı olan fiili durumu aktaracağım. Bu rakamlar 6 aylıktır. Genel kurulumuzda onaylanan bütçe rakamlarında gelirlerimiz 6 ay için 624 milyon TL, giderlerimiz 778 milyon ve finansman giderleri de net 306 milyon olarak öngörmüştük. Toplam dönen zararımızı 463 milyon olarak sizler onayladınız. Fiili durumda ise gelirlerimizin aşağı yukarı bir miktar üzerindeyiz. Son derece olumlu bir gelişme. Yani gelirlerimizi öngördüğümüz şekilde gerçekleştirebilmiş durumdayız. Giderlerimizde ise 778 yerine 711 yaptık. 67 milyon tasarrufumuz var. 6 aylık dönem için önemli tasarruf. Aynı şekilde finansman giderlerinde de 306 milyon olarak ön gördüğümüz gider 229 milyon oldu. Burada da 77 milyonluk tasarrufumuz söz konusu. Bu tabii tamamen yönetimimizden kaynaklanmıyor. Bir kısım etkimiz elbette var ama kurların bir önceki seneye göre daha düşük olması bu sene ön gördüğümüzden biraz daha yumuşak seyretmesiyle olumlu bir katkı oldu. Sonuç olarak dönem zararımızı 463 milyon olarak ön görmüşüz, 310 milyon olarak kapattık ve 153 milyon TL tasarrufumuz oldu ilk 6 aylık dönemde.
 
Bunların detaylarına geçersek; reklam, sponsorluk ve bağış gelirini tek kalemde yansıtıyoruz. Çünkü reklamın sponsorluk veya bağış niteliğinde olanları da var, ticari amaçlı olanları da var. Onları ayırt etmek zor oluyor. Çok detaya girmek gerekecek. 221 milyon öngörmüşüz, 236 milyon olmuş. Naklen yayın gelirlerini 99 öngörmüşüz, 101 olmuş. Stat hasılatında 88 öngörmüşüz, 85 olmuş, bir miktar geride kalmışız. Lisanslı ürün satışlarında 56 öngörmüşüz, 44 olmuş bir miktar geride kalmışız. Katılım ve performansta da ön gördüğümüzün zerine çıkmışız, sporcu bonservisinde de aynı şekilde. Sportif gelirlerimizde 485 ön görmüşüz, 6 milyon gibi ön gördüğümüz gelir rakamının üzerine çıkabilmişiz. Diğer faaliyet gelirlerimizde de başa baş durumdayız. Toplamda 4 milyon gibi küçük bir artı rakamla bütçede ön gördüğümüz gelirleri sonuçlandırmış olduk.
 
Gider tarafına baktığımızda ise genellikle hemen hemen etkin bir maliyet kontrolü gözüküyor. Sporcu ve teknik kadro ücretlerini 405 öngörmüşüz 374. Bu durumda kurların da biraz olumlu seyretmesinin etkisi var. Personel giderlerinde ve diğer kalemlerde de azalma var. Yönetimimiz burada kontrol noktasında görünüyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Genel durum böyle. Bu olumlu gelişmelere karşın maalesef köklü sorunumuz var. Borç yükümüz çok yüksek. Bunun karşılanması kendi kaynak ve çabalarımızla olacak gibi değil.
 
Şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe neden bu noktaya gelmiş? Bizim karşı karşıya gelmiş olduğumuz en büyük sorun nereden kaynaklanıyor? Bunu sizlerin de bilmesini çok önemsiyoruz. 2013-2014 sezonunda  Futbol A.Ş’nin yapılan bağımsız denetimi sonucunda borca batık olarak öngörülüyor, değerlendiriliyor. Bu KAP’a da bu şekilde bildiriliyor. Biz bugünkü kurlarla konsolide bazda 825 milyon gibi bir borçla 2014-2015 sezonuna giriyoruz. Bu borca batıklık,  borca batık olabilmeniz için birilerinin size borç vermesi gerekiyor. Burada Futbol AŞ üzerinden kulübe borç veren finansal kuruluşlar, borca batık olmasına rağmen, Futbol AŞ’ye borç vermeye devam ediyorlar. Biz yönetimi devralmadan 2017-2018 sezonunda 1 milyar 524 milyon lira bankalar ve finansal kuruluşlar yeni kredi veriyorlar. Bu kadar bonkör davranan kurumlardan biz göreve geldikten sonra bir lira bile kredi alamadık. Bıçakla kesilmiş gibi bu kaynakların hepsi kesildi. Geçen sene haziran ayından bu yana Başkanımız Ali Koç’un büyük kısmını kendi girişimiyle çözümlediği finansal imkanlarla Kulübümüzü ayakta tutmaya çalıştık, bir miktar da camiamızın desteğiyle. Burada yeni kredi olarak yeni yönetimin yine Başkanımızın girişimi ve gayretiyle Yapı Kredi’den aldığımız ve bugün itibariyle 334 milyon TL’ye gelen bir kredi oldu. Bunu niye söylüyorum. Bu kadar borç yüküne girmiş kurumda kaynakları hemen kestiğiniz takdirde fevkalede güç ve imkansıza yakın oluyor. Başkanın gayreti ve katkısı olmasa buralara zor gelirdik. Neden böyle? 2018 Haziran ayında yeni yönetim olarak borçları devraldıktan sonra kısa ve orta vadede nakden ödemekle yükümlü olduğumuz 2.800 Milyon TL, 2.799 tam rakamı, borcumuz var. Bu dönem içinde kredinin ana parası olarak 369 Milyon geri ödedik. Factoring borçları olarak 108 Milyon TL ödedik. Kamuya ve vergiye ki bunlar o dönem birikmiş olan borçlar, bizim devraldığımız borçlardan 82 Milyon ödedik. Yine devraldığımız borçlardan sporcularımıza 155 Milyon olmak üzere toplam 714 Milyon TL sadece o tarih itibarıyla birikmiş olan borçların geri ödemelerini yaptık. O günde karşı karlıya bulunduğumuz durum ve bugünkü durum burada özetleniyor. Bizim, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla toplam nakden ödememiz gereken borç miktarı da 3.272 Milyon yani 3.3 Milyar gibi bir rakam. Bu 3 unsurdan oluşuyor. Bunun bir kısmı kısa vadede ödenecek borç, bu borcun faizi ve aynı zamanda o yılın operasyonel giderleri var. Yani borç ödeyerek kulübü ayakta tutamıyorsunuz. Borcu kapatacaksınız, faizini ödeyeceksiniz, bir de o dönem daha doğmamış, doğacak olan operasyonel giderleri karşılayacaksınız. Önümüze baktığımızda 3.2 Milyar ile birlikte ki bu bir senede ödenecek bir şey değil, önemli bir kısmı bir senede ödenecek. Finansal borçlarımız 2.92 Milyon. Bu sene ödenmesi gereken, bütçelenen kısım 674 Milyon yani bu borçların yükünün 674 Milyon faizi var. Onun içinde olmayan. Operasyonel giderlerimizle 1.221 Milyon ki bunları topladığımızda 2 Milyar gibi bir gelirinizin olması lazım ve bu gelirinizin de önemli bir kısmı 2023 yılına kadar faaliyet gelirleriniz temlik edildiği için bir kısmı buradan karşılanıyor. Siz sıfır gelirle bütün giderleri ve bu yükün geri kalan kısmını karşılamak durumundasınız. Bizim, Ali Koç yönetiminin karşısında bulunan en büyük sorun ve mali bağımsızlığı riske atan sorun bu. Bununla boğuşuyoruz. Bu konuda camiamızın sürekli desteğine ihtiyacımız var. Bunu belirtmek istiyorum. Bu sadece Fenerbahçe’nin sorunu değil, Türkiye’nin de sorunu. Bu nedenle Bankalar Birliği sezon başından bu yana birtakım çalışmalar yapıyor. Basından da izlemişsinizdir. Birtakım kulüpler bu anlaşmalar içine girdiler ama Fenerbahçe olarak biz giremedik. Bunun nedenlerini Başkanımız önümüzdeki hafta Perşembe akşamı saat 20.30’da BeinSports ekranlarında yayınlanacak Camiaya Sesleniş programında anlatacak. Bizim giremememizin nedeni Bankalar Birliği tarafından bize sunulan modelin ne kadarı yeniden yapılandırma, ne kadarı borç tasfiyesi? Bu konuda bir görüş oluşturamadık. Bununla ilgili değerlendirmelerimiz sürüyor. Bankalarımız da bu konuda yapıcı yaklaşıyorlar. Ama çok teknik bir konu olduğu için ve yükler de çok büyük olduğu için onlar da kendi açılarından bazı sorunları çözmeleri gerekiyor. Bizim de böyle bir anlaşmaya, plana girdiğimiz takdirde bunun kulübümüz için gerçekten bir çözüm olmasını düşünüyoruz ve hedefliyoruz. Bunu da kendileriyle paylaştık. Defalarca toplantılar yaptık ve hala devam ediyoruz. Bu şekilde onlarla da olumlu noktaya geleceğiz ve konuyu yeniden yapılandırmaya çevireceğiz. Yeniden yapılandırmayı sonuçlandırdığımız zaman bizim ve camiamızın katkılarıyla bu büyük yükü yürütülebilir ve sürdürülebilir hale getireceğiz.  Hepinize teşekkür ediyorum. En büyük bayramımız hepimiz için kutlu olsun.” dedi.

Basın Fotoğrafları